User Tools

Site Tools


rules

Rules SmartXp:

  • Clean up before you leave and don't leave your stuff behind! Things found in the SmartXp might be thrown away by the technicians.
  • Borrowed tools should be returned the same day
  • No cables on the floor
  • No electric tools unless permission has been given
  • No spray-paint
  • No smoke generators unless permission has been given
  • The folding tables are not suited to sit on.

regels voor avondopenstelling:

  • voor gebruik van een SmartXp-ruimte eerst de reservering van de ruimte regelen via Alfred de Vries.
  • indien het een activiteit buiten kantooruren is: de activiteit aanmelden bij het evenementenbureau (http://www.utwente.nl/campus/evenementen/) en Michel ten Bulte (Zilverling kamer 1082, tel 2800)
  • bhv’ers regelen conform de daarvoor geldende UT-regels
rules.txt · Last modified: 2019/11/04 12:54 by sysop